Squash Online

DSqF: Vi kommenterer ikke på enkeltsager

February 15, 2017Tobias Pørtner

I sidste uge bragte vi på SQO.dk en artikel, der udtrykte stor undren over Dansk Squash Forbunds (DSqF) ageren i forbindelse med udtagelsen af det danske U-19 landshold, hvor et opslag på forbundets hjemmeside kort inden gjorde det klart, at to af landets bedste juniorer ikke ville komme i betragtning.

Som opfølgning har SQO.dk været i kontakt med Rasmus Tander, Sportskoordinator ved DSqF, der har meldt tilbage, at forbundet ikke vil kommentere på enkeltsager, men gerne på den generelle talentudvikling og hvad man som forbund ønsker at producere. Dette betyder med andre ord, at DSqF ikke ønsker at forholde sig offentligt til den kritik, som førnævnte artikel ytrede.

I artiklen bragt på SQO.dk gik kritikken bl.a. på, at man i forbundet ændrede kriterierne for udtagelse til landsholdet, således at man skulle være en del af forbundstræningen, for at være i spil til U19 EM. Dette resulterede i, at Sarah Lauridsen og Magnus Laursens kandidatur til landsholdet ikke længere var aktuelt. Her vil specielt savnet af Magnus Laursen på 1. singlen blive stort sportsligt – pt. frister han således en tilværelse som nr. 14 på Europaranglisten og i slutningen af 2016 vandt han Danish Junior Open.

Både spillere i og uden for landsholdstruppen og juniorledere i dansk squash, gav her udtryk for, at disse kriterier var i direkte kontrast til de meldinger, der tidligere var kommet fra forbundets side.

At der skulle være tale om et nyt sæt af kriterier, og at man tidligere har meldt ud, at stærkest mulige hold skulle deltage ved EM uanset deltagelse i forbundstræning eller ej, afvises dog af Rasmus Tander, der henviser til den såkaldte ”Players Manual”.

Talenter med fremtidsperspektiv

Et andet af de punkter, som blev sat til debat i artiklen ”Når en landsholdsudtagelse bliver et politisk statement”, var det faktum, at flere af de største danske talenter melder sig ud af landsholdstræningen. Ved at være en del af projektet, forpligtiger spillerne sig til at deltage i forbundets træning mod en egenbetaling på 5.000 kr., samt at indsende 4-måneders planer, der dækker over alt fra skoleopgaver, familiefrokoster og turneringer.

Den altovervejende grund til, at man som forbund pt. ikke vælger at udtage spillere, der ikke vil leve op til de stillede krav og være en del af træningen, skal findes i, at man ser på talentudviklingen i et andet perspektiv end blot det resultatmæssige: ”Når vi kigger på definitionen af talent, så regerer der fortsat en gammel definition ude i squash Danmark, hvor talent er defineret af de resultater som spillerne leverer som ungdomsspillere. Det er ikke vores udgangspunkt,” fortæller Rasmus Tander og henviser til en definition af Kristoffer Henriksen, hvor talent defineres som ”et sæt af kompetencer og færdigheder, der er udviklet på baggrund af både medfødt potentiale og mange års interaktion med et miljø - for eksempel i form af træning og konkurrence - såvel som evnen til at udnytte miljøets styrker og kompensere for miljøets svagheder og til at bidrage til miljøet fortsatte udvikling” (Kristoffer Henriksen, Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse, 2010).

Rasmus Tander fortæller, at det kun er 10-15% af de spillere, der har været en del af et juniorlandshold, som senere i sin karriere tager springet til seniorlandsholdet og fortsætter: ”Det er vigtigt at vi tager ved lære ved de forbund der faktisk lykkedes med at producere verdenklasseatleter og ikke skeler til hvad der er foregået her i forbundet tidligere - det er netop meget af det vi er på vej væk fra. Eksempelvis har et forbund som orientering lykkedes rigtig godt med at lægge det fokus som vi nu gør - her har vi topklasseløbere efter en længere proces med omlægning af fokus til nu at minde om vores.”

U19 EM spilles 8.-16. april i Portugal og i fraværet af Magnus Laursen og Sarah Lauridsen, repræsenteres Danmark af hhv. Caroline Lyng, Kasper Pedersen og Mikkel Kønigsfeldt, der endte hhv. 1, 3 og 6 i deres respektive rækker til det nyligt overståede DM for juniorer.