Squash Online

Udviklingsspørgmål til landstræneren og Erling

January 25, 2016Kasper Pedersen

Først på måneden blev der afholdt JGP i Sport 92. Her tog SQO.dk muligheden for, at snakke med landstræneren, David McAlpine, og turneringsarrangør, Erling Engelund, i hånden. De stillede diverse spørgsmål omkring turneringen, turneringsstrukturen i Danmark generelt og dansk squash som helhed.

Herunder kan du læse deres svar på spørgsmålene.

David

What do you think about the way Erling chose to get through the tournament? What is the best thing about it and what is the worst?

I don’t think there is a ‘worst’ thing about doing tournaments. You can try things and do things differently and see how what the players thought about it. Having been at some of the Junior GPs now I think that some things need to be clarified and done differently in general. For example playing in a ‘levels’ based system.

We know you love to see you national team players get under pressure. Explain exactly how much you loved to see all those close matches.

Having close hard matches really gives you the opportunity to see how the players perform and if they can use their training. You see how they perform mentally, tactically, technically and physically. It is the ideal way to see what needs to be worked on and should help the players identify themselves what they need to do.

Would you like to recommend this kind of tournament to any other tournament organizers?

As long as tournaments, like this, are set up to do what the organizers feel is best for the players and their development then yes. I would prefer to see the GPs play out the same format so that everyone is clear as to what is going on.

Finally, how would you rate the level of the Danes in general? Did this tournament make you realise which players you would like to concentrate on?

I think the general level is good and I enjoy watching the players. There are of course areas that everyone needs to work on and as long as players want to develop and have high ambitions then they will develop. Players who have ambitions to get into the National Teams, look to practice often and effectively, and want to learn are always good to work with.

Erling

Hvorfor valgte du at benytte dig af denne form for turnering, i stedet for den almindelige?

Jeg har ikke benyttet ÉN turneringsform, og jeg ved ikke, hvad den ”almindelige” er.

Hvordan mener du Danmark bør afvikle deres JGP’er? Alle sammen som din turnering eller en masse forskellige som der er pt.?

Det afhænger af, hvad ”Danmark” ønsker at opnå med JGP-rækken. Der kan tænkes flere ting, som ikke nødvendigvis udelukker hinanden, men prioriteringen af disse vil lægge større eller mindre vægt på forskellige elementer i en turneringsplan, og derfor er en prioritering af disse vigtig.

  • Med henblik på at udlede et styrkeforhold
  • Som grundlag for/input til udtagelse til trænings- og turneringstilbud og landshold
  • Som rekrutterings- og fastholdelsesgrundlag for hhv nye og ikke-top spillere (topspillerne har andre/flere tilbud)
  • Som en mulighed for at få junioraktiviteter promoveret forskellige steder i landet og/eller i forskellige klubber

Uanset hvordan der prioriteres, er det dog min erfaring, at følgende er generelt gældende.

Det er vigtigt, at turneringsarrangørerne indledningsvist gør sig nogle tanker om, hvor mange kampe der kan afvikles inden for det tidsrum, der er til rådighed. Herefter skal de tilmeldte i de enkelte rækker vurderes med henblik på, om der er ”naturlige” niveaugrupperinger. Er der det, bør der, for at mindske antallet af ligegyldige kampe, vælges systemer, som respekterer disse grupper.

Er der grupper, der ligger tæt, eller spillere hvis niveau der er tvivl om, så kan man tilføje kval-kampe mellem disse.

Ud over hensynet til niveauerne bør der også vælges systemer, som giver flest mulige kampe - med mindre man har andre aktiviteter, som man ønsker at bruge tiden på.

I mine øjne vil det være attraktivt, at de forskellige turneringer i en sæson varierer i form og indhold fremfor at tilstræbe at være identiske.

Som turneringsplanlægger ved jeg, at jo flere deltagere (naturligvis til en vis grænse), jo flere forskellige muligheder er der for at sammensætte en turneringsplan. Hvis turneringerne skal være vedkommende og interessante for spillerne, er det derfor vigtigt, at de afholdes på tidspunkter, hvor der er mange spillere.

Kom gerne med din egen holdning til disse ting og disse problemstillinger. Du kan vælge enten at kommentere på dette herunder artiklen eller kommentere på det på Facebooks opslaget.