Squash Online

Sport92 afprøver ny turneringsstruktur til næste Junior GP

December 18, 2013Kasper Pedersen

Den opmærksomme DSQF-læser har nok opdaget, at invitationen til det nye JGP i Sport92 i januar, ikke er ligesom alle de andre invitationer. Der er således lagt op til en helt ny og, indenfor juniorverdenen, endnu uafprøvet turneringsform. Der er tale om systemet med A-rækker, B-rækker, C-rækker osv. Systemet er i forvejen godt kendt i squashdanmark, da det er den primære turneringsform for seniorturneringer såsom Challengers og Satelite.

Til denne turnering vil der sandsynligvis være en del udfordringer ved opdelingen af de forskellige rækker, da det jo er første gang. Vi har snakket med turneringsansvarlig Erling Engelund og fået ham til at forklare og uddybe tankerne bag den nye struktur.

Vi vil forsøge, at lave rækkerne udelukkende efter de pågældende spilleres niveau, og ikke med et fast antal spillere i hver række. Vi gør dette fordi vi tror, at alle spillere ønsker fire gode og lige kampe til en turnering i stedet for en nem kamp i den første kamp og evt. anden kamp. Dog spilles der stadigvæk kvalifikationskampe de steder hvor vi er i tvivl om niveauet på spillerne og de steder hvor der er for mange spillere på samme niveau. Vores vurderingsgrundlag er tidligere resultater, udtalelser fra elitetrænere samt samtaler med spillernes egne trænere, hvis det skulle være nødvendigt.

Erling Engelund

Opsummering: En række vil udelukkende blive delt op efter spillernes jævnbyrdighed og de vil derfor hos turneringsledelsen ikke være optagede af, om rækkernes størrelse er meget forskellige. Det skulle gerne resultere i flere tætte kampe, og dermed findes der vindere af både A, B, C osv., i de forskellige rækker. Der vil ikke blive brudt med de i forvejen benyttede aldersopdelinger, hvorfor niveauopdelingen vil foregå inden for ex u15, og ikke på tværs af rækkerne.