Squash Online

Opråb fra DSqFs formand i åbent brev til klubberne

January 29, 2014Tobias Pørtner

Dansk Squash Forbunds formand Tom Kjærbye har i dag udsendt et åbent brev til alle landets squashklubber, hvor han appellerer til et større samarbejde i forhold til at løfte squashens store opgaver og udfordringer, i forsøget på at genrejse vores sport til fordums styrke. Læs hele brevet uredigeret herunder:

Igennem et par år har der ofte været fremsat kritik af forholdene i dansk squash, og samarbejdet mellem klubber og forbund har ikke været optimalt. Det må erkendes, at kritikken ofte har været med rette. Forbundets administration og bestyrelse har ikke “leveret den vare”, man som medlemsklub har kunnet forvente. Jeg mener, at vi i DSqF’s bestyrelse nu har ageret - først med ansættelse af Maiken Møller som ny udviklingskonsulent og senest ved at styrke administrationen med vor nye sportskoordinator, Rasmus Juul Tander. Det er mit helt klare indtryk, at de danske klubber har været meget glade for Maikens samarbejde og indsats for klubberne i det første år, og det er glædeligt, at DIF nu har givet tilsagn om fortsat støtte, indtil videre i de kommende 2 år. Også hos DIF har vi kun fået positive tilbagemeldinger om Maikens arbejde.

Jeg føler mig overbevist om, at Rasmus Tander på tilsvarende måde vil kunne give et tiltrængt løft på talentområdet og den sportslige planlægning. Den første måned tegner rigtig fint, og mon ikke man allerede i mailboks og på hjemmesiden har kunnet se, at Rasmus er startet med stor interesse og entusiasme.

Med disse 2 personaleansættelser mener jeg, at vi på forbundskontoret er klar til at varetage den “professionelle” opgave på fornemste vis. Men såfremt de kommende år skal blive succesrige er det nødvendigt at også den “politiske” del af squashforbundet bliver styrket. Det er fortsat ganske få skuldre, der løfter opgaverne, og det er ikke tilfredsstillende. Ved budgetmødet sagde man ja til en ny organisationsopbygning, der indeholder flere - men mindre belastende - udvalg. Det er min opfattelse, at deltagelse i et udvalg ikke er mere tidskrævende end at mange squashinteresserede burde påtage sig det. Der vil oftest være tale om et par fysiske møder om året, idet udvalgsarbejdet - på samme måde som bestyrelsesmøderne - ellers kan klares på mail eller Skype.

Derfor må jeg kraftigt appellere til klubberne om at vise ansvar og stille op til det arbejde, der vil være til gavn for os alle og medvirke til at styrke squashsporten fremover.

Vi mangler akut interesserede medlemmer til:

  • Talentudvalget (varetager talentarbejde og sportslig strategi, træningstilbud, juniorlandshold og støtte til vore bedste juniorer. Skal i samarbejde med Breddeudvalget tage sig af implementering af “Aldersrelateret Trænings Koncept” - ATK. Bestyrelsesrepræsentant: Bo Christiansen. Fra forbundskontoret: Rasmus Tander).
  • Juniorudvalget (varetager juniorarbejdet på udviklingsniveau, nationale juniorGP, regionaltræning. Bestyrelsesrepræsentant: Asger G. Andersen).
  • Turneringsudvalget (ansvarlig for danmarksturnering og andre seniorturneringer, vedligeholdelse af regelsættene samt afgørelser i forbindelse med regelovertrædelser, Squashportalen. Bestyrelsesrepræsentant: Asger G. Andersen - samt vedr. Squashportalen: Allan B. Christensen. Fra forbundskontoret: Ela Lidwin).
  • Senioreliteudvalget (varetager seniorelite, EM samt individuel støtte til vore bedste spillere. Bestyrelsesrepræsentant: Tom Kjærbye og Kristian Frost. Fra forbundskontoret: Rasmus Tander).

Herudover håber vi på, at de personer, der i det forløbne år har udarbejdet en breddestrategi, vil stille op som fremtidige medlemmer af Breddeudvalget. (varetager breddearbejde, samarbejde med klubber, skolesamarbejde m.m. Bestyrelsesrepræsentant: Peter Mindegaard Møller. Fra forbundskontoret: Maiken Møller).

Vi hører også meget gerne fra personer, der kunne tænke sig at deltage i et markedsføringsudvalg (skal varetage hjemmeside, Facebook og øvrig markedsføring. Bestyrelsesrepræsentant: Allan B. Christensen).

Endelig gøres opmærksom på, at der fortsat er en ledig plads i bestyrelsen.

Interesserede er velkommen til at kontakte bestyrelsen (bestyrelse@dsqf.dk) eller undertegnede (tkl@dsqf.dk) - også for supplerende oplysninger. Der kræves ingen specielle forudsætninger, bortset fra interesse i en god fremtid for dansk squash.

Jo før - jo bedre.

Tom Kjærbye
Formand DSqF