Squash Online

JU vil ændre JGP-strukturen fra sæson 2016-2017

April 19, 2016Kasper Pedersen

Juniorudvalget (JU) har i dag, tirsdag, sendt et forslag ind tilturneringsudvalget (TU) omkring ændring i JGP-strukturen, såvel at alle turneringer fremover skal ligne den turnering som blev spillet i Thy for en god uge siden. Forslaget fra JU behandles på turneringsudvalgsmøde d. 22. maj.

4 forskellige forslag - hvad betyder de?

JU har udover det ovennævnte forslag opstillet 3 yderligere forslag til en ændring af hele juniorstrukturen. JU vil gerne ændre på datoen for Junior DM. De skriver følgende:

For at tilgodese ønske fra spillere, trænere og landstrænerens om afholdelse af JDM i vintermånederne og ønske fra andre spillere og trænere om at afholde JDM udenfor eksamen/læseferie, konfirmation og helligdage har juniorudvalget besluttet at fastsætte JDM som første JGP efter nytår.

Denne ændring ligger ikke langt fra tidligere strukturer, hvor DM bare for få år siden også lå i januar.

Derudover har JU indsendt forslag om ændring af reglerne for JGP’er, så reglerne fremover er mere præcise, så der ikke kan komme misforståelser, som der skete under JGP i Sport 92. Sidst men ikke mindst har de indsendt forslag om ændringer i tilskud til JGP’er. De skriver følgende:

Der vil på grund af økonomi blive lavet lidt om i tilskudet. Først og fremmest er det nu op til turneringsledelsen om der skal gives t-shirts til unge over 12 år. Alle på 12 eller under 12 år skal stadig have t-shirt. Der vil først blive uddelt turneringstilskud når alle sæsonens JGP er afholdt og deltagerantallet kendes. Det budgetterede beløb vil blive delt ligeligt på baggrund af deltagerantallet ved de forskellige JGP. Junior DM vil indgå i samme fordelingsnøgle på lige fod med øvrige JGP. Ekstraordinære udgifter og tilskud til JDM vil være dækket af budgetkontoen for JDM.

SQO.dk venter spændt på hvad udfaldet bliver af disse tiltag, men alene handling på området må ses som positive tegn. Turneringsudvalgsmødet finder som sagt sted d. 22. maj i Squashcenter Danmark, Odense.