Squash Online

Debat: En kønsdiskriminerende challenger?

October 14, 2013Tobias Pørtner

Om få uger bliver der afholdt en noget bemærkelsesværdig challenger på Vestersøgade i København, når Københavns Squashklub (Danmarks ældste) er vært ved årets anden afdeling af landets turneringsmæssige flagskib. At en challenger i det hele taget tiltrækker sig opmærksomhed er i sig selv bemærkelsesværdigt, da interessen og deltagerantallet for disse turneringer i mange år har været stødt nedadgående. Det er dog desværre ikke store opmuntrende deltagerantal som tiltrækker sig opmærksomheden, men derimod et noget interessant valg af arrangørerne: KSK Challenger er kun for mænd.

I mine efterhånden mange år i dansk turneringssquash (10 år er det blevet til), har jeg aldrig hørt om en turnering, hvor kvinderne ikke var velkomne. Flere gange har vi set tilfælde, hvor Satellites er blevet afholdt kun for kvinder, men at bøtten denne gang er vendt rundt - og at det sker til en challenger (de største turneringer på landsplan) - er et helt nyt skridt i dansk squash.

For nogle år siden verserede diskussionerne i dansk squash i forhold til danmarksturneringen. Den gamle struktur med fem herrer og to damer var ikke længere passende for de danske squashspilleres struktur. Efter megen tovtrækning blev en ny struktur udviklet, hvilket resulterede i at mændene og kvinderne ikke længere udgjorde fælles hold, men i stedet fik hver deres række. Mange frygtede at dette ville dræbe kvindesquash i Danmark (man havde set skræmmebilledet i Tyskland), men til gengæld var de fleste enige om, at denne ændring ville være positiv for herrerne, der ville få mange flere hold tilmeldt danmarksturneringen. Om ændringen var god eller skidt for kvindesquash i Danmark har jeg ikke et totalt overblik over, men faktum er at der er tilmeldt i alt 27 hold af tre spillere, mens der hos herrerne pt. er 16 divisioner med ca. seks hold i hver - altså omkring 96 hold af fire spillere.

Nu tager vi så endnu et skridt i et retningen af at kønsopdele vores sport. Er det godt for udviklingen af squash i Danmark? Svaret har jeg ikke, men uanset hvad, så er det en meget bemærkelsesværdig udvikling, når de fleste andre strømninger i samfundet trækker i en diametral modsat retning.

Da jeg opdagede dette valg fra KSKs side, blev jeg straks interesseret i at høre, hvad der lå til grund for denne beslutning. Jeg kontaktede de turneringsansvarlige, der var meget åbne omkring deres valg:

Baggrunden for, at KSK har valgt kun at have herrerækker til vores Challenger, er, at vi desværre kun råder over 3 baner. Dette har ved tidligere år medført, at der har været mange spillere på venteliste, som ikke har kunnet deltage i Challenger-turneringen. Vi besluttede derfor i sommeren 2013 kun at have herrerækker til vores Challenger i oktober måned 2013. Vi oplyste Turneringsudvalget specifikt herom i august måned 2013, hvor vi samtidig tilbød at afholde en Challenger kun for kvinder i november måned 2013 i stedet for den allerede planlagte Satellite for kvinder. Turneringsudvalget har endnu ikke reageret på vores henvendelse.

Vores beslutning om kun at have herrerækker ved vores Challenger i oktober måned 2013 er udelukkende begrundet i vores begrænsede antal baner - og er på ingen måde udtryk for, at KSK ikke ønsker, at kvindelige squashspillere deltager i vores arrangementer. Tværtimod har KSK netop fokus på at tiltrække og fastholde kvindelige medlemmer af klubben. Dette har vi blandt andet gjort ved at tilbyde samme ugentlige antal bredde-træningstimer som for de mandlige medlemmer, selvom antallet af kvindelige medlemmer er væsentlig lavere end antallet af mandlige medlemmer.

**KSK v/ bestyrelsen (Jens Jacob Hartmann)**

Spørgsmålet jeg står tilbage med er bare: Er det overhovedet OK, at afholde en challenger-turnering, hvor kvinderne ikke er velkomne?