Squash Online

Ærgrelse og skuffelse oven på landstrænerens stop

January 29, 2012Asger Grønlund Arnklit

Francesco Busis beslutning om at stoppe som landstræner på baggrund af sin uenighed med strukturen på eliteområdet kom som en overraskelse for de fleste. SQO.dk har fået en reaktion fra formanden for Dansk Squashforbund, Tom Kjærbye.

Kjærbye ærgrer sig over opsigelsen og udtrykker skuffelse, da han mener, at Busi i sit samarbejde med bestyrelsen ikke tidligere har udtrykt utilfredshed med bestyrelsens strategi på eliteområdet, som blev fastlagt på repræsentantskabsmødet i Herlev i 2010. På den baggrund udtaler Kjærbye:

Derfor synes jeg, det er uheldigt, hvis Francesco i mere end et år har gået og ruget over en indestængt uenighed, der nu udløses i en (uventet) opsigelse, og det må have været uendelig svært for ham at arbejde loyalt i forhold til en strategi, han ikke deler. Det er nok min opfattelse, at Busi har følt “for snærende bånd” i den nuværende elitestrategi. Han har, i større omfang end tidligere, måttet involvere det politiske niveau i sine dispositioner.

Ærgrelsen og skuffelsen til trods understreger Kjærbye dog Busis store betydning for dansk squash.

Jeg synes, Fransescos betydning for dansk squash fortjener stor kredit. I løbet af hans trænerperiode har vi fået udviklet en elitetrup, der både er kompetent og seriøs, og det tillægger jeg især Busi æren for. Der er heller ingen tvivl om, at Busis personlige egenskaber har haft en stor positiv indvirkning på spillernes udvikling og resultater.

Kjærbye fortæller, at modellen for landstrænerens rolle kan blive ændret med en ny landstræner, bl.a. på grund af bortfaldet af et særligt tilskud, der stammer fra Next Step projektet, der udløber med udgangen af 2012. På trods af de eventuelle fremtidige ændringer på landstrænersiden, er målsætningen for de bedste spillere på såvel junior- som seniorfronten uændret

[…] vi skal finde en løsning, der ikke stiller vore elitespillere ringere end i dag. Jeg ønsker fortsat et højt internationalt niveau for vore allerbedste spillere, og vi skal have sikret en god udvikling for de nye - helt unge - talenter, der har vist sig inden for det seneste års tid.

Kjærbye fortsætter:

Vi agter i bestyrelsen på ingen måde at benytte os af den opståede situation til at nedprioritere elitearbejdet, men vi vil formentlig lave en helhedsvurdering af forbundets situation i tiden efter 1. august.

Tom Kjærbye fortæller yderligere, at det indledende arbejde med skabelsen af en ny model for landstræneren starter i februar, men usikkerheden omkring landstrænerens rolle lader til at fortsætte mindst indtil starten på den nye sæson i efteråret. Francesco Busi har opsagt sin stiling med udgangen af juli måned, sådan at indsatsen på eliteområdet i hvert fald fortsætter indtil da.

SQO.dk arbejder videre på at skaffe udtalelser fra personer omkring sagen, herunder nogle af de spillere Busi har arbejdet med og naturligvis også hovedpersonen selv.