Squash Online

DSqFs bestyrelse: Kønsopdelt challenger bliver et enkeltstående tilfælde

October 24, 2013Tobias Pørtner

I løbet af den sidste uges tid har debatten kørt i de danske squashhaller: Er det i orden, når København Squash Klub i denne weekend inviterer til en challenger, hvor der kun afholdes herrerækker. SQO.dks læsere er er splittede, hvilket både kan ses på vores debatforum, men også i afstemningen ang. dette spørgsmål, hvor 51 % af vores læsere siger “godkendt” til KSKs beslutning, mens 49 % ikke mener at det er i orden.

Anderledes tydelig i spyttet er DSqFs bestyrelse, der med syvtommersøm slår fast, at de er meget imod denne opdeling af kønnene:

Bestyrelsen betragter dette som en enkeltstående hændelse, der ikke vil gentages. Bestyrelsen er på ingen måde fortaler for en kønsopdeling af de individuelle turneringsaktiviteter, så herrer og damer ikke konkurrerer i samme center. Dette udelukker dog ikke, at der kan laves særlige arrangementer, som fx damesatellite, som gennem særlige vilkår kan give grupper, der ellers deltager mindre ved forbundsarrangementer, større lyst til at deltage.

Bestyrelsen mener, at det er en uheldig udvikling, hvis der ses en bevægelse mod yderligere kønsopdeling. Opdelingen, der blev gennemført i Danmarksturneringen, havde rod i et ønske om at give flere herrer mulighed for at spille turneringssquash, da nogle klubber ikke formåede at skaffe damespillere, hvorved de ikke kunne stille hold. I individuelle turneringer er denne problemstilling imidlertid ikke aktuel, da 8 damespillere lige så vel som 8 herrespillere kan fylde en række ud.

Det er dog klubberne, der udstikker reglerne på TU-møderne, så hvis de beslutter, at de skal have mulighed for at lave turneringer kun for det ene køn, kan bestyrelsen intet gøre ved det direkte. Bestyrelsen kan selvfølgelig give udtryk for sin holdning, som vi har gjort ovenfor, og derigennem forsøge at påvirke klubberne, men mere end det står ikke i bestyrelsens magt.

Bestyrelsen for DSqF